x11.nu

Media, Vormgeving & ICT

Media, Vormgeving & ICT is het beroepsgerichte profielvak op X11. Je leert ontwerpen en maken met behulp van de computer. Zo leer je er om foto's bewerken, teksten op te maken en websites maken. MVI sluit je in leerjaar 4 af (op het vmbo) door middel van een centraal praktisch eindexamen. Ook op de havo krijg je het vak, maar kan je er alleen geen examen in doen. Kijk hierbinnen via filmpjes en materiaal wat leerlingen zoals maken en kijk live mee in het klaslokaal of stel een specieke vraag aan een docent of leerling. Veel plezier!